JUBEL: Stemningen var til å ta og føle på da rektor Svein Stølen la fram resultatet til årets studentvalg.

Venstrealliansen vant UiO-valg

Seks lister stilte til årets studentvalg på UiO. Venstrealliansen gikk seirende ut med rett i overkant av 27 prosent av stemmene. De har nå gått seirende ut av det åttende studentvalget på rad.

Publisert Sist oppdatert

Jubelen var åpenbart størst hos Venstrealliansen på Chateau Neuf, da rektor ved UiO Svein Stølen avdekket resultatet fra årets valg til studentparlamentet. 

– Vi har jobbet veldig hardt for dette og er kjempefornøyd, sier Mia Skjelvand Ferger (22) som stiller som førstekandidat for Venstrealliansen. . 

Med 27 prosent av stemmene tar Venstrealliansen dermed 7 av totalt 34 mandater. 26 av disse stemmes fram ved studentvalget, mens de resterende åtte plassene velges fra hvert av de åtte fakultetene. 

Vi sleit med å mobilisere folk

Niamh Brekkhus (23) leder for Realisten

Studentparlamentet har blant annet i oppgave å representere studentenes interesser politisk og overfor universitetsledelsen.

Hvilke saker Venstrealliansen skal kjempe for framover, er Ferger tydelig på. 

– Vi vil ha en økonomisk boikott av Israel og en studiestøtte over fattigdomsgrensa. 

Dødt løp

Både A-lista og Grønn liste fikk 17,47 prosent av stemmene. De får dermed fem mandater hver i parlamentet. 

AMBISIØS: Førstekandidat for VA Mia Skjevland Ferger (22) vil prioritere økonomisk boikott av Israel og høyere studiestøtte.

– Vi får samme antall mandat som i fjor, så det er vi fornøyd med, sier Albert Randsborg (20), en av listekandidatene for A-lista. Han studerer filosofi, økonomi og politikk på UiO. 

I fjor gikk A-lista mest frem av de som stilte til valg. Grønn liste øker sitt mandat fra fire til fem i parlamentet. En positiv overraskelse for dem. 

– Bedre en forventet, sier kjemistudent og leder for Grønn Liste Sigurd Graarud som forteller at de vil jobbe for et grønnere og mer rettferdig UiO. 

Dette er valgresultatene

  • Venstrealliansen: 27,42 prosent – syv mandater

  • Grønn liste: 17,47 prosent – fem mandater

  • A-lista: 17,47 prosent – fem mandater 

  • Liberal liste: 12,87 prosent – tre mandater

  • Profesjonslisten: 15,89 prosent – fire mandater

  • Realisten: 8,8 prosent – to mandater 

Snur trenden? 

Valgdeltakelsen var imidlertid ikke mye å skryte av. Av totalt 26 100 studenter var det bare 2928 som valgte å avlegge stemmen sin ved årets valg. Det er 12,6 prosent av studentene på UiO. 

Den dårlige valgdeltakelsen har vært en trend de siste årene. Siden 2017 har antallet stemmer vært synkende ved hvert valg, men med et noe oppløftende fjorår, da valgdeltakelsen økte med over ett prosentpoeng. 

Vi er kjempefornøyd med at valgdeltakelsen øker

Elisabeth Hoksmo Olsen, leder for studentparlamentet

Også i år viser tallene en økning i valgdeltakelsen. Det vil imidlertid si at det har vært en oppgang på omtrent ett prosentpoeng fra fjorårets valg. Da var valgdeltakelsen på 11,68 prosent.

– Vi er kjempefornøyd med at valgdeltakelsen øker, sier leder i studentparlamentet og lektorstudent Elisabeth Hoksmo Olsen (25).

Siden midten av april har Studentparlamentet sendt påminnelse til Blindern-studentene via tekstmelding med oppfordring om å bruke stemmeretten. Bannere med QR-kode og en oppskrift på hvordan man stemmer, har også fargelagt campus den siste uka. Selv om studentene bare er noen få tastetrykk unna, er det altså få som bruker stemmeretten.

Olsen sier at deres mål har vært å være mer synlige hele året, ikke bare rett før valget. 

– Vi har satt opp dassavisa med informasjon om valget i alle toalettene på universitetet.

SMILENDE: Svein Stølen, rektor på UiO, ser positivt på økningen i valgdeltakelse.

Hun tror mange har fått med seg at det er valg til studentparlamentet, men at få ser verdien i å stemme. 

– Studenter stemmer allerede minst ved vanlige politiske valg. Det gjør det nok enda vanskeligere å overbevise dem om å bruke stemmeretten i dette valget. 

Alle stemmer teller

Realisten fikk færrest stemmer i år. De får med 3 mandater det dårligste utgangspunktet til å påvirke i studentparlamentet. 

– Vi sleit med å mobilisere folk, sier en noe skuffet Niamh Brekkhus (23) listeleder og historiestudent. 

Engasjementet i studentpolitikken er ikke svekket til tross for resultatet: 

– Vi er kanskje minst, men skal være størst på talerstolen, slår hun fast.

Fornøyd rektor

– Vi blir et bedre universitet når vi har aktive studenter med vilje, sier rektor på UiO Svein Stølen. 

Han er tilfreds med at valgdeltakelsen har økt også i år. Han vektlegger studentparlamentets rolle i utviklingen av studiene på universitetet. Ifølge han har studentpolitikerne en viktig rolle å spille. – Innholdet i studiene utvikles hele tiden og vi trenger god studentrepresentasjon for å finne ut hvordan det skal gjøres, sier Stølen. 

Powered by Labrador CMS