Kunnskapsdepartementet krever enda mer penger av Westerdals Oslo ACT

Problemene er på langt nær over for Westerdals Oslo ACT. Nå krever Kunnskapsdepartementet enda flere millioner av høyskolen.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet varsler i dag et nytt krav om tilbakebetaling fra Westerdals. Kravet er på nær 22 millioner kroner, og kommer i tillegg til de rundt 63 millionene departementet allerede har krevd tilbake.

Totalt krever de 85 millioner kroner.

Årsaken er at departementet mener høyskolen har fått tilskudd til studier uten godkjenning.

− Vi ser alvorlig på dette. Det er bare godkjente utdanningstilbud som gir rett til statstilskudd. Vi mener at skolen har gitt uriktige opplysninger til myndighetene, og på den måten fått utbetalt urettmessig statstilskudd. Det er pengene vi nå varsler at vi vil ha tilbake, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Meldingen kommer mens Høyskolen Kristiania er midt i forhandlinger om [å kjøpe opp Westerdals Oslo ACT](1).

Kort fortalt:

  • Kunnskapsdepartementet (KD) har krevd tilbake rundt 35 millioner kroner som urettmessig har vært gitt i statstilskudd til tilbudene Film og tv, Studio 3D, Scenografi.
  • KD har varslet krav om tilbakebetaling av rundt 22 millioner kroner som urettmessig er utbetalt i statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur.
  • KD har til sammen krevd nær 29 millioner kroner i erstatning fra WOACT fordi skolen har gitt feil informasjon til elevene og Lånekassen slik at en del studenter har fått studiestøtte de ikke hadde rett til.

Klandrer ikke studentene

Det er bare studenter som går på godkjente studietilbud som har krav på studiestøtte. Siden Westerdals har gitt feil informasjon til Lånekassen har også studenter som gikk på de ikke-godkjente linjene fått utdanningsstøtte. Likevel vil Isaksen ikke kreve penger fra studentene.

− Vi ser ingen grunn til å klandre studentene. Vi vil ikke kreve tilbakebetalt disse pengene fra studentene, sier Røe Isaksen

Les mer: Fem spørsmål og svar om Westerdals-skandalen

Westerdals' søksmål

Westerdals Oslo ACT gikk i høst til [motangrep på departementet](5).

– Styret i høyskolen Westerdals Oslo ACT har besluttet at høyskolen ønsker en rettslig prøving av rettmessigheten av kravene fra KD, sa rektor Tine Widerøe den gang, og la til:

– Vårt ansvar er å sikre at Westerdals Oslo ACT ikke blir påført kostnader høyskolen ikke skal ha, og vi ser frem til at en uavhengig instans avgjør disse spørsmålene. Departementet er varslet om vår avgjørelse.

Meldingen kom samme dag som Kunnskapsdepartementet [åpnet tilsyn med Westerdals](6).

Kunnskapsdepartementet informerer nå at de skal se på fusjonene til høyskolen.

− I tilsynet vil vi kontrollere om høyskolens transaksjoner, herunder handel av varer og tjenester, er gjort slik loven krever. Vi vil også se nærmere på om fusjoner og andre omorganiseringer er i tråd med lovens krav om at høyskoler som får statstilskudd ikke kan gi økonomisk utbytte, forklarer Røe Isaksen.

Tre ukers frist

Departementet krever tilbake 21, 7 millioner kroner som urettmessig er utbetalt i statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur fra høsten 2006 til og med våren 2014. Dette var et studietilbud ved Film og TV-akademiet, senere Nordisk institutt for Scene og Studio AS.

Høyskolen har nå en frist på tre uker til å gi sitt tilsvar før departementet endelig vil ta stilling til om vedtak om krav om tilbakebetaling skal fattes.

Skolen har endret navn flere ganger, og er i dag en del av Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT). Det er denne høyskolen Kunnskapsdepartementet retter kravet mot. Departementet har tidligere krevd at WOACT betaler tilbake statstilskudd som er utbetalt for studiene Film og tv, Studio 3D og Scenografi og event.

Powered by Labrador CMS