APELL FOR ENDRING: Flere studenter samlet seg foran professorboligen da styret skulle ha møte

Studentdemonstrantene på styremøte:

– Håper på gjennomslag

Flere demonstranter samlet seg tirsdag i håp om å kunne påvirke universitetsstyremøtet. De håper på akademisk boikott av Israel.

Publisert Sist oppdatert

– Når det har møtt opp så mange som det har i dag, så håper vi at det leder til gjennomslag.

Det sier Helena Natvig Safi (21). Hun studerer midtøstenstudier på Universitetet i Oslo og har sammen med flere andre studenter demonstrert for akademisk boikott de siste ukene. 

Hun er en av mange demonstranter som tirsdag samlet seg utenfor professorboligen i Oslo sentrum. Der gikk møtet i UiOs universitetsstyre av stabelen. 

Den mest omdiskuterte saken på dagsordenen er spørsmålet om akademisk boikott av Israel. Bakgrunnen er krigen i Gaza.

Studentdemonstranter og en rekke andre organisasjoner har møtt opp for å markere deres standpunkt til støtte for en boikott.

HÅP: Helena Natvig Safia (21) håper på gjennomslag.

– Styrerepresentanene skal representere oss på universitetet og det håper jeg reflekteres i deres beslutning.

Studentene har allerede demonstrert i to uker på Blindern, i det som utvilsomt er en USA-inspirert teltleir. Tilsvarende leirer har spredt seg i store deler av Europa. Også de ønsker at sine respektive universiteter skal ta tydeligere standpunkt.

Ingen institusjonelle avtaler 

Ifølge studentene har UiO samarbeidsavtaler med fire ulike israelske institusjoner gjennom forskningsprogrammet Horisont Europa.

Et av universitetene er Tel Aviv University, som ifølge aksjonistene har samarbeidet med det israleske militæret på over 55 prosjekter.

UiO opplyser overfor Universitas at Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning, og at Tel Aviv University er blant de israelske universitetene som har forskere som deltar i slike internasjonale forskningsprosjekter.

Likevel understreker de at UiO ikke har noen overordnede, bilaterale samarbeidsavtaler med israelske universiteter, men avtaler som regulerer enkeltforskeres deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter. 

– UiO sier at de ikke har noe institusjonelt samarbeid med Israel. Samtidig har dere sagt at dere ikke ønsker at en boikott skal ramme enkeltforskere. Hva er det da deres versjon av en boikott egentlig innebærer her?

– Her er det en definisjonsuenighet mellom oss og rektoratet, forteller Safi. 

Hun meddeler at demonstrantene er uenige i universitetets syn på Horisont Europa. Hun hevder at institusjoner i Israel mottar penger fra programmet, og derfor bør programmet telles som institusjonelt samarbeid.

— Tror du denne demonstrasjonen har effekt?

– Jeg tror at å benytte seg av demokratiet har en effekt, svarer Safi.

Hevder militære tilknytninger 

Jurist og folkerettsekspert Cecilie Hellestveit har tidligere uttalt til Universitas at israelsk akademias tilknytninger til militæret ikke skiller seg ut. 

– Det er av en tilsvarende art som finnes i mange andre land med en stor forsvarssektor, sa Hellestveit.

Hun mener at sivil teknologiutvikling ofte henger sammen med den militære.

– Når militær teknologi utvikles med sivile formål i sivile forskningsmiljøer, taler vi om såkalt flerbruksteknologi. Dette er forskning i skjæringspunktet mellom det sivile og det militære.

Konfrontert med dette svarer Safi følgende: 

– Hovedforskjellen er at vi ikke begår et folkemord her, men det gjør Israel.

SIDE AV HISTORIEN: Hege Hermansen mener universitetsstyret må plassere universitetet på «riktig side av historien.»

Hun er også uenig med Hellestveit og mener at israelske utdanningsinstitusjoner er nærmere tilknyttet militære institusjoner enn i andre land. 

– Hvis vi skal hevde at Israel er et demokrati, slik rektoratet gjør, så må vi også holde dem til samme standard som andre demokratiske land.

Støtte blant ansatte

Hege Hermansen er professor ved Oslomet og forsker ved UiO. Hun har tidligere vært en av pådriverne bak et opprop for boikott. Til nå har oppropet over 11.000 signaturer fra ansatte i sektoren, skriver Klassekampen. 

Under dagens demonstrasjon var Hermansen tydelig på eget standpunkt:

– Jeg mener det er viktig at universitetsstyret tar det ansvaret som universitetsledelsen ikke har tatt, og plasserer Universitetet i Oslo på riktig side av historien, forteller hun.

– Hvorfor er det akkurat akademia som skal ta støyten for Israels handlinger?

– Hele den høyere utdanningssektoren i Gaza ligger i grus. Da har vi et ansvar for at vi ikke skal bidra til å frarøve våre palestinske kolleger deres akademiske frihet.

Hermansen viser blant annet til bombingen av samtlige universiteter i Gaza, noe Universitas også har skrevet om før.

Hermansen forteller videre at det ikke er forskningsetisk forsvarlig å ha institusjonelt samarbeid med institusjoner, som uttrykker støtte til det hun selv omtaler som et pågående folkemord.

– Vi må stå i solidaritet med palestinske akademia og ikke bidra til å legitimere institusjoner som aktivt bidrar til deres undertrykkelse.

Powered by Labrador CMS