FOR BOIKOTT: Den palestinske menneskerettsaktivisten Omar Barghouti kjemper for å presse Israel økonomisk og kulturelt. Denne uka besøkte han UiO.

Palestinsk menneskerettighetsaktivist til UiO: 

– Akademisk boikott vil ha effekt

Akademiske institusjoner må tydelig fordømme internasjonale lovbrudd, mener den palestinske menneskerettsforkjemperen Omar Barghouti. Onsdag besøkte han Blindern for å diskutere tiltak mot Israel og krigen på Gazastripen.

Publisert

– Akademia er en viktig brikke i den systematiske undertrykkelsen til Israel, sier Omar Barghouti. 

Han er palestinsk menneskerettsforkjemper og grunnlegger av Palestinian boycott divestment sanction campaign (BDS) i 2004. Siden da har de jobbet for palestinernes rettigheter gjennom å fremme økonomisk og kulturell boikott av Israel.

I forbindelse med krigen på Gazastripen er dette også blitt et tema på flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Onsdag arrangerte Institutt for kulturstudier og orientalske språk på UiO en panelsamtale, som Barghouti deltok i. Universitas møtte ham for en prat før arrangementet. 

– Når et land blir undersøkt for mulig folkemord, så er det ikke et politisk standpunkt å ta avstand fra det. Det er det rette, mener han.

Nylig bestemte Det juridiske fakultetet ved UiB å kutte deres utvekslingsavtale med universitetet i Tel Aviv. Der har Barghouti selv studert, og mener at akademiske institusjoner har et særlig ansvar for å stå opp for menneskerettigheter og internasjonale lover. Han viser til at Den internasjonale domstolen (ICJ). Den har fastslått at det er fare for at Israel har begått handlinger i Gaza som bryter med folkemordkonvensjonen. 

Et delt styre 

Universitetet i Oslo har foreløpig ikke vedtatt å innføre noen form for akademiske eller økonomiske virkemidler mot Israels krig i Gaza. Universitas har tidligere skrevet om at universitetsstyret er splittet i spørsmålet. Akademisk boikott og økonomiske virkemidler overfor Israel skal diskuteres videre på styremøtet til UiO i mai. 

Når et land blir undersøkt for mulig folkemord, så er det ikke et politisk standpunkt å ta avstand fra landet. Det er det rette

Omar Barghouti, palestinsk menneskerettighetsaktivist

Barghouti mener at eventuelle akademiske eller økonomiske forbindelser ikke har noen innflytelse på Israels politikk annet enn å legitimere dem. Han sier det er tydelig at Israel bryter folkeretten, og derfor må UiO kjempe i mot dette ved å heller fokusere på å kutte forbindelser til Israel.

– Det er ingen motsetninger mellom akademiske prinsipper og det å stå opp for menneskerettigheter, sier aktivisten. 

Mer enn et politisk spørsmål

Barghouti var ikke alene i panelsamtalen denne uken. Også stortingsrepresentant for MDG, Lan Marie Berg, var blant deltakerne. Hennes parti har foreløpig ikke vedtatt å støtte en akademisk boikott av Israel. Selv mener hun derimot at boikott vil ha effekt. Selv om myndighetene bør gå foran i å sanksjonere Israel, handler det også om hva man kan stå for som institusjon og individ, mener Berg.

– Spørsmålet er om den etiske plikten til å stå opp mot et mulig folkemord trumfer det prinsipielle om akademisk samarbeid. 

Berg trekker frem et av Barghoutis poenger fra panelsamtalen, der han sammenlignet akademisk boikott med å utestenge land fra idrettsarrangement.

– Den akademiske sektoren er en så stor og viktig del av det israelske samfunnsliv at en boikott vil ha effekt, på samme måte som da man utestengte Sør-Afrika fra verdensidretten under apartheid, sa Barghouti under diskusjonen. 

En selvstendig avgjørelse

Flere medlemmer i UiOs universitetsstyre har tatt til orde for at universitetet bør bruke økonomiske virkemidler. Foreløpig er det ikke vedtatt noen endringer i nåværende innkjøpspraksis overfor Israel. 

I dag følger universitetet den nasjonale linjen. Den går ut på å ikke handle med selskaper på FNs liste over virksomheter med tilknytning til de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden. Dette har blitt kritisert av blant andre nestleder for fagforeningen Norsk tjenestemannslag på UiO, Axel Hjelme. Han mener listen er mangelfull.

Det er ingen motsetninger mellom akademiske prinsipper og det å stå opp for menneskerettigheter

Omar Barghouti, palestinsk menneskerettighetsaktivist

Kristin Clemet som sitter i universitetsstyret, sier hun er prinsipielt imot akademisk boikott av Israel. I et så splittende spørsmål, mener hun det er bedre at den enkelte person tar et selvstendig valg. 

– Akademisk frihet handler blant annet om å selv bestemme hvem man vil jobbe med. Det å være prinsipielt imot akademisk boikott er ikke pålegg om å samarbeide, sier hun til Universitas. 

I en kommentar publisert i Aftenposten denne uken, legger Clemet vekt på at åpen dialog og utveksling av ideer er viktige prinsipper i akademia. Hun har ikke tro på at akademisk boikott er en konstruktiv måte å fremme politiske endringer på.

Powered by Labrador CMS