Kritisk: Nestleder ved UiO-laget til Norsk tjenestemannslag mener universitetsledelsen skuffer i spørsmålet om økonomiske innstramminger overfor Israel.

Ut mot UiO-ledelsen:

– Det er for svakt

UiO-ledelsen har kartlagt egen innkjøpspraksis overfor Israel. Fagforeningsleder mener derimot at de har gjort en slapp jobb.

Publisert Sist oppdatert

– Det er for svakt og de må kunne strekke seg lenger i denne saken.

Det sier nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) Axel Hjelme, om det universitetsledelsen har forberedt til UiOs neste styremøte. 

NTL er et stort fagforbund for ansatte i staten. Hjelme er nestleder for lokallaget ved UiO. De organiserer 1400 ansatte ved universitetet.

I forrige uke ble det kjent at UiO-styret ba ledelsen om en liste over hvilke økonomiske tilknytninger universitet har til Israel, for å se på mulige innstramninger av innkjøp.

NTL og Hjelme har jevnlige møter med universitetsledelsen ved UiO, og har rett til å gi innspill i forkant av sakene som diskuteres på styremøtene.

Neste møte er 12. mars. I sakspapirene til møtet har ledelsen lagt fram universitetets retningslinjer og praksis ved innkjøp, og hvilke israelske selskaper UiO har handlet med de to siste årene.

Lokallaget til Hjelme har vedtatt at de støtter en økonomisk boikott av Israel. Han mener ledelsens forberedelser til møtet er mangelfulle. 

Følger etter andre

Oljefondet bestemte i 2021 å fase ut investeringer i selskapene på FNs liste over virksomheter med tilknytning til de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden.

Den samme linjen har UiO valgt for sine innkjøp fra Israel. Dette presiserer ledelsen i sakspapirene til møtet. 

Hjelme mener derimot dette er altfor passivt. 

– Til og med FNs høykommissær sier selv at deres liste ikke er komplett. Det finnes flere selskaper som ikke er med, sier Hjelme.

Derfor mener han UiO kunne gjort en bedre innsats for å finne ut om andre selskaper de handler med, kan være involvert i okkupasjonen. Ifølge han ville dette lagt et bedre grunnlag for diskusjonen de skal ha på neste styremøte.

Det er for svakt og de må kunne strekke seg lenger i denne saken

Axel Hjelme, nestleder i NTLs lokallag ved UiO

– De viser en motvilje mot å ta en selvstendig vurdering, og lener seg altfor mye på andre institusjoners praksis, sier NTL-nestlederen. 

Hjelme opplyser at det også finnes flere informasjonskilder, som universitetet kunne benyttet til å få oversikt over flere selskaper med tilknytning til Israels okkupasjon.

Universitas skrev i forrige uke om at universitetsstyret er splittet i spørsmålet om økonomiske virkemidler mot Israel. 

Styret har totalt 11 faste representanter. Av dem sier fem at de er positive til et eventuelt forslag om å legge begrensinger på innkjøp fra Israel. Resten ønsket ikke å ta stilling til spørsmålet før et konkret forslag foreligger.

Sakspapirene til UiOs styremøte kan leses i sin helhet her. 

Ikke nok ressurser

I sakspapirene oppgir ledelsen at de ikke har kapasitet til å utarbeide egne retningslinjer.

Delt: Studentrepresentant Sivert Arntzen mener det er bra at UiO følger FNs retningslinjer, men håper likevel på en grundigere redegjørelse.

UiO har to representanter i styret som er studenter. En av dem er Sivert Arntzen (23). 

I forrige uke sa han til Universitas at han ville støtte et konkret forslag om å bruke økonomiske virkemidler mot Israel. Han er ikke helt fornøyd med redegjørelsen fra universitetsledelsen. 

– Jeg antar at vi vil få en grundigere redegjørelse på møtet, sier han . 

Imidlertid mener han det er bra at UiO følger FNs høykommissærs liste.

På bakgrunn av den pågående krigen i Gaza, frarådet regjeringen denne uken norske selskaper å drive næringsvirksomhet med selskaper som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene. 

– Selv om det ikke er et direkte signal til utdanningssektoren, så sier det også noe om hvordan vi bør handle. Det vil nok bli tema på møtet også, spår Arntzen.

Vil ikke kommentere

Det var styremedlem og førsteamanuensis i filosofi Ingrid Lossius Falkum som fremmet saken om vurdering av økonomiske virkemidler knyttet til konflikten i Gaza. 

Hun ønsker imidlertid ikke å si noe om hva hun mener om sakspapirene før styremøtet. 

Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita, er ett av flere eksterne medlemmer av universitetsstyret. Før sakspapirene hadde kommet, ønsket hun ikke å kommentere spørsmål om å endre innkjøpspolitikken til UiO. Det sa hun til Universitas i forrige uke.

Redaksjonen har spurt Clemet om hun ønsker å kommentere saken nå som papirene har kommet. Det ville hun ikke.

Universitas har også forsøkt å få en kommentar fra universitetsledelsen på kritikken fra Axel Hjelme. De ønsket ikke å kommentere noe før saken er behandlet i styret 12. mars.

Powered by Labrador CMS