SENSURROT: Remi Wulff og Kristoffer Rabben, henvoldsvis leder og fagansvarlig i studentforeningen ved Handelshøyskolen BI, mener skolen må bli flinkere til å gi studenter sensur når de skal.
SENSURROT: Remi Wulff og Kristoffer Rabben, henvoldsvis leder og fagansvarlig i studentforeningen ved Handelshøyskolen BI, mener skolen må bli flinkere til å gi studenter sensur når de skal.

Venter på karakterer i månedsvis

Først to måneder etter sensurfristen fikk studentene karakterene sine på strategieksamen. Sen sensur oppleves som et utbredt problem på BI.

Publisert Sist oppdatert

– Det tilhører unntaket at vi får sensuren når vi skal, sier Kirsti Hestholm.

Hun har fulgt bachelorgradprogrammet i markedskommunikasjon ved BI Nydalen, og har flere ganger i løpet av det treårige studieløpet vært misfornøyd med for sen sensur.

– Karakteren på bacheloroppgaven kom tre uker for sent i vår, og sensuren på strategieksamen var over to måneder forsinket. De skyldte faktisk på at papirene hadde forsvunnet i posten, selv om vi leverte både elektronisk og på papir, sier Hestholm.

Et utbredt problem

Hestholm er ikke alene om å være frustrert.

– Forsinket sensur er et utbredt problem på alle linjene, sier Madeleine Knutsen som er linjeansvarlig studentrepresentant på markedskommunikasjon.

Hun har inntrykk av at andre læresteder har mye ryddigere sensurordning.

– Det verste er den manglende informasjonen. Hvis sensorer blitt syk så får vi beskjed, men i andre tilfeller får vi bare en e-post med beskjed om at sensuren er utsatt på ubestemt tid, sier Knutsen.

Remi Wulff, leder for studentforeningen SBIO ved BI, sier at de har fått flere henvendelser fra studenter som har fått beskjed om at sensur er utsatt på ubestemt tid.

– BI må ha større fokus på sensurfristene og hva som kan gjøres for at ting skal bli bedre, sier Wulff.

Universitets- og høgskoleloven krever at sensur skal foreligge innen tre uker, hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.

Tar lite selvkritikk

Eksamenssjef Tine Richardsen vil imidlertid ikke vedgå at sen sensur er et generelt problem på BI.

– Det er alltid uheldig når sensur blir forsinket, men det aller meste av sensuren kommer innen fristen, sier Richardsen og vil ikke kommentere særskilte sensurforsinkelser.

– Generelt sett kan det være ulike årsaker til at vi dessverre av og til har forsinkelse forbundet med sensur. Det kan være sykdom blant sensorer, forsinkelser ved postforsendelser mellom skolen og sensorer.

– Men er det ikke for dårlig at karakterer kommer to måneder for sent?

– Når det gjelder den helt spesielle forsinkelsen i strategieksamen høsten 2008, var det en rekke uheldige omstendigheter som dessverre var årsak til denne forsinkelsen. Dette var svært beklagelig, og vi forsøkte å holde studentene orientert under hele sensurprosessen, sier Richardsen.

På jobbintervju uten vitnemål

Kirsti Hestholm har nå fått jobb som prosjektleder i Mediateam, men følte at søkeprosessen ble komplisert av at sensuren ikke kom i tide.

– Jeg måtte stille på jobbintervju uten gyldig vitnemål fordi jeg ikke hadde fått karakterene mine. Det er alt for dårlig.

Fagansvarlig i SBIO Kristoffer Rabben sier at det er viktig at studentene henvender seg til sine linjeledere og fagansvarlige når sensuren kommer for sent.

– Vi skal også ha en gjennomgang av dette i undervisningsutvalget, da vi har inntrykk av at sen sensur er et problem som vi må ha mer fokus på, sier Rabben.

Powered by Labrador CMS