Uten inflasjonsjustering: Marius Torsvoll forstår at generell prisstigning rammer studentene hardt, men påpeker at semesteravgiften hadde blitt enda høyere dersom den var justert for inflasjon.

Oslo får Norges høyeste semesteravgift

Velferdstinget vil hente 8.2 millioner fra studentene. – Nødvendig for å opprettholde SiOs velferdstjenester, sier VT-leder.

Publisert Sist oppdatert

Fra og med høsten 2023 kan semesteravgiften for oslostudentene øke med 90 kroner. Dette er første økning på syv år. Dagens semesteravgift ligger på 600 kroner, og dette vil utgjøre en avgift på 15 prosent. Dette ble banken igjennom av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) i helgen.

«Ville du personlig spandert en øl på hver og en av oss studenter?»

«Nå disponerer ikke jeg disse pengene, men jeg tenker at en øl er dårlig inkluderingspolitikk så tror det at jeg nok skal klare å jobbe for bedre velferd, mer penger til studentfrivillighet og noen sosiale arrangementer for å inkludere internasjonale studenter», skriver leder VT-leder Marius Torsvoll i en e-post til Universitas.

Ting blir dyrere

«Det er lenge siden avgiften økte, og om den ikke økes nå, må SiO kutte i helsetjenester og tilskudd til frivilligheten», skriver VT-lederen.

Jon Aleks Prøitz, Politikk- og medieansvarlig i VT, ønsket derimot en lavere økning enn det som ble resultatet. Han leverte dissens før saken gikk til behandling, og ønsket heller en økning på 65 kroner.

– Jeg mener det går en grense for mye studenter som kan gi fra seg i den økonomiske situasjonen vi er nå, sier han på telefon til Universitas.

– Har du forståelse for Velferdstingets flertallsbestemmelse?

– Alt blir dyrere for oss. SiO er uansett avhengig av høyere inntekter for å kunne finansiere sine velferdstjenester. Det var Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) som fremmet saken til behandling.

I forrige ukes Universitas argumenterte leder av SiOs hovedstyre Stine Johannessen med prisvekst, manglende finansiering, videreføring av studenttiltak og finansiering av studenthus som grunner til at SiO ønsket økning. Kunnskapsdepartementet vil behandle forslaget over sommeren.

SiO plass derfor endringen vil være på allerede fra høsten av.

Helse, frivillighet… og SiOs lånesmell

«90 kroner er en økning i semesteravgiften på 15 prosent. Dette er to og en halv ganger konsumprisindeksen. Var det mulig å gå inn for en mindre økning?»

«Vi vet at det er høy prisstigning, og at dette også rammer studentene hardt», skriver Torsvoll i en mail til Universitas.

«Men hadde semesteravgiften vært justert etter inflasjon, ville endringen ligget på rundt 140 kroner.» En endring i studentavgiften vil skaffe SiO ekstrainntekter på rundt 8,2 millioner kroner.

Det nye studenthuset på St. Olavs plass 23 (SO23) kan få sin egen budsjettpost på 3,8 prosent av inntektene, grunnet høyere lånekostnader for prosjektet. Dette er en ny budsjettpost, som beløper seg på rundt 4 millioner kroner totalt. Forslaget er ikke vedtatt av SiO enda.

– Et velferdstiltak

På spørsmål om hvorfor det er studentenes oppgave å finansiere leiekostnader for SO23, svarer styreleder Johannessen i SiO at dette er bestemt av studentene selv gjennom Velferdstinget.

«Kunne pengene vært hentet fra andre steder? Dere er en stor utleieaktør, har enkelte finansinntekter og vil forventningsvis gå med overskudd i 2022?»

«Ser man bort fra salgsoverskudd fra en studentboligeiendom, vil SiO få et ganske beskjedent overskudd. Overskuddet fra eiendomssalget trengs for å finansiere erstatning for denne eiendommen og muliggjøre flere nye studentboliger.»

Hun presiserer at SiO ikke kryssfinansierer sine tjenesteområder, og kan derfor ikke ta ut overskudd for å bruke dem i andre deler av konsernet.

Powered by Labrador CMS