Boligpolitikk: Som svar på boligkrisen mener Luka Dyrnes fra SV at vi må fortsette med tiltak som styrer boligmarkedet i riktig retning.

Fnyser av kritikken: – Har ikke løftet en finger

Boligkrisen i Oslo skaper problemer for studentene. SV kritiserer Høyre for å ha skapt et deregulert boligmarked.

Publisert Sist oppdatert

Leilighetsnormen

  • Leilighetsnormen skal sikre at det ikke bygges nye leiligheter i Oslo på under 35 kvadratmeter.
  • Normen gjelder hovedsakelig for bydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen.
  • Normen gjelder privatboliger, ikke omsorgs- eller studentboliger
  • Ble vedtatt i 2013.

Flere tusen studenter mangler fremdeles et sted å bo når studiestart er et faktum. Sovesal og hotellavtaler er blant krisetiltakene SiO satte i verk for å bøte på situasjonen. I forrige uke møtte Universitas Marthe Wedwik Larssen (21). Hun måtte sove på hotell til 1000 kroner natten i påvente av tilbud om studentbolig.

Likevel mener Luka Dyrnes, femtekandidat for Oslo SV, at partiet hennes har gjort mye for å bedre boligsituasjonen i Oslo – også for studentene. Sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG) har de sittet med makten på Rådhuset i åtte år. Imidlertid vedgår hun at de ønsker å få til enda mer.

– Jeg er glad for at vi er godt i gang. Vi har hatt et godt samarbeid med SiO. I årene som kommer vil det også komme cirka 2000 nye studentboliger. Det er retningen vi må fortsette.

Høyre flyr høyt på målingene. Dersom de går av med valgseieren i september, mener Dyrnes at boligpolitikken vil bevege seg i feil retning.

Frykter Høyres boligpolitikk

Høyre vil nemlig skrote den såkalte leilighetsnormen. Den forbyr bygging av leiligheter på under 35 kvadratmeter i Oslo sentrum. Boligforsker Erling Røed Larsen ved Oslomet sa til Universitas i forrige uke at normen bør endres, fordi den går utover tilbudet pendlere og studenter har råd til. Dyrnes er ikke enig.

– Jeg er bekymret for om høyresiden tar over makten i Oslo. De tror at det å bygge flere knøttsmå leiligheter er løsningen på boligkrisen, sier hun og peker i stedet på boligprisene som hinder for byggingen.

– Når det har blitt så dyrt å kjøpe bolig, stopper boligbyggingen opp. Høyresiden har ingen løsning på det, sier Dyrnes.

Hun legger skylden på Høyre for dagens priser og at tidligere byråd førte det hun mener er en deregulerende markedspolitikk.

– Jeg synes det er veldig synd at Høyre virker som de tror at man bare kan knipse med fingrene og så skal markedet fikse alt, sier SV-politikeren, som også mener at studenter drives ut av byen når leieprisene løper løpsk.

«Oslobolig»

I motsetning til Høyre mener Dyrnes at SV har flere løsninger på boligkrisen. I Oslo har de satt i gang prosjektet «Oslobolig». Det er en ordning der privatpersoner uten nok egenkapital kan spleise sammen med kommunen når de kjøper en bolig. Et utvalg nye boliger er kjøpt opp av kommunen i forbindelse med prosjektet.

– Jeg tror «Oslobolig» er noe av det viktigste som kan gjøres for å sikre at folk ikke blir sittende fast i leiemarkedet, sier Dyrnes som håper at dette vil gjøre det mulig for flere å komme seg inn på boligmarkedet.

Jeg er trygg på at vår politikk, som vi har ført til nå, er veien å gå.

Luka Dyrnes, femtekandidat for Oslo SV

På Stortinget har SV også fått gjennomslag for en revidering av husleieloven. Der ønsker de å få inn strengere regler for hvor mye husleien kan økes og bedre oppsigelsesvern for leietakerne, forklarer Dyrnes.

Høyre fnyser av kritikken

Mehmed Inan, skolepolitisk talsmann for Høyre i Oslo, legger ikke skjul på at Høyre vil skrote leilighetsnormen.

– Boligprisene går opp fordi Arbeiderpartiet og SV ikke har klart å bygge nok boliger. Når det er for få boliger går prisene opp, sier han og mener at mange studenter ikke trenger leiligheter over 35 kvadratmeter.

Han mener dagens byråd legger skylden på andre for ting de ikke klarer å fikse selv.

– Det er en fattig trøst for studentene at SV skylder på andre. De har ikke løftet en finger for å få til endring.

Høyres tiltak mot boligmangel i Oslo er ambisiøst med mål om å bygge 10.000 nye boliger. Ifølge Inan har det i noen tilfeller også blitt dyrere når SiO bygger boliger. Han forteller at Oslo kommune påla SiO å bygge sykkelvei på 1,4 km. Dette økte leieprisene på studentboligene på Nordberg med 250 kr mer i måneden.

– Vi vil ikke kreve det fra studentene. Oslo kommune skal ikke være årsaken til at det blir dyrere å bo.

I en e-post til Universitas svarer byråd for byutvikling Arild Hermstad at Høyre selv stemte for sykkelvei da dette ble vedtatt i bystyret, og at prisen på 250 kroner mer i måneden ikke er endelig, da det fortsatt foregår forhandlinger mellom kommunen og SiO.

– Det trengs ny sykkelvei når vi dobler antall studentboliger på Nordberg fra 252 til 465.

Det er en fattig trøst for studentene at SV skylder på andre.

Mehmed Inan, skolepolitisk talsmann for Høyre i Oslo

Ja til bygging

Høyre vil ha regulering av flere studentboliger. De vil også bedre muligheten til å søke lån for private utbyggere til å bygge studentboliger. Inan skyter inn at det offentlige også skal bygge, men at alle må på banen. I tillegg vil de innføre husbanklån der de private får lånegaranti og betaler ned lånet over tid.

Han hevder at saksbehandlingstiden for å bygge boliger i dag går for sakte. 

– Nå tar det seks år med saksbehandling. Det er ganske mye som ikke funker, sier Inan og legger til: 

– Vi vil vise at vi er en kommune som sier ja når noen vil bygge. I dag sier Oslo kommune nei når noen har lyst til å bygge mange boliger.

Luka Dyrnes skulle ønske at SV hadde kommet enda lenger på de åtte årene de har sittet i byrådet.

– Vi har store problemer når det kommer til bolig. Likevel er jeg veldig trygg på at vår politikk, som vi har ført til nå, er veien å gå.

Powered by Labrador CMS