Langt ned: Oslomet bekrefter at flere av vinduene mangler sikring.
Langt ned: Oslomet bekrefter at flere av vinduene mangler sikring.

Innrømmer rutinebrudd

Studenter reagerer på det de mener er manglende sikring av vinduer på Oslomet. Nå innrømmer storbyuniversitetet brudd på egne rutiner.

Publisert

– Herregud! Dette var mye verre enn jeg trodde!

Det utbryter Ida Sofie Bredholt (20) da Universitas viser henne hvordan vinduene i rom R516 i Pilestredet 48 (P48) på Oslomets campus kan åpnes. Med en kant på skarve 70 centimeter og fem etasjer rett ned til asfalten er vinduene neppe tilrettelagt for studenter med høydeskrekk. Bredholt forklarer at vinduene har blitt en liten snakkis blant studenter og ansatte på fakultetet den siste tiden.

– Jeg synes jo det er en risiko knyttet til å ha slike vinduer, sier hun og fortsetter:

– Jeg ble veldig overrasket over hvor langt ned det er.

Bredholt er journalistikkstudent på tredje semester og bruker rommet ofte. Hun er redd vinduet kan være en risiko med tanke på ulykker.

– Jeg ser for meg at noen kan åpne vinduet på sommeren når man sitter og tuller litt og at det kan skje en ulykke. Det er lite som skal til før det kan gå galt, sier hun med en bekymret mine.

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet skal vinduer med karm lavere enn 80 cm fra gulvet være sikret. Vinduene i rom R515 har en 70 cm høy vinduskarm.

Bekymret: – Det er lite som skal til før det kan gå galt, sier journalistikkstudenten.
Bekymret: – Det er lite som skal til før det kan gå galt, sier journalistikkstudenten.

– Vinduer bør sikres

Oslomet bekrefter overfor Universitas at de har hatt en hendelse knyttet til vinduene der en person kom seg ut på taket.

Vinduene er sikret med personsikkerhetsruter som skal forhindre at vinduet knuser hvis en person dunker inn i dem, slik som forskriften krever. Derimot har de ingen sikring mot ulykker knyttet til åpne vinduer. Dette finnes det ingen krav til, men til sammenligning er vinduene på Niels Treschows hus ved Universitetet i Oslo sikret mot å kunne åpnes helt opp i de øvre etasjene.

Jeg ble veldig overrasket over hvor langt ned det er

Ida Sofie Bredholt (20), Journalistikkstudent på OsloMet

Mariann Hole er eiendomsdirektør ved Oslomet. Hun svarer i en e-post til Universitas at vinduene i P48 er bygget og godkjent etter de standardene som var gjeldende på byggetidspunktet. Hun forteller videre at de ikke har gjort noen risikovurderinger rundt disse vinduene. I tillegg ble det aktuelle rommet pusset opp mellom 2022 og 2023.

Bredholt mener derimot at Oslomet burde vurdere å gjøre noe med vinduene under neste oppussing, som etter planen skal starte den 18. september. Til dette svarer Hole at oppussingen kun gjelder første og andre etasje i bygget, men at de tar sikkerheten til sine studenter svært alvorlig.

Daglig leder i Bygg-Sikring AS Odd Magne Lerang forteller at sikring av vinduer ofte blir veid opp mot brannsikkerhet.

– Selve ruten skal alltid sikres, som oftest ved bruk av personsikkerhetsrute. Vinduer med fallrisiko bør også sikres mot ulykker, såfremt de ikke er en viktig rømningsvei.

Han forklarer videre at 70 centimeter er en veldig lav vinduskarm og at man da bør vurdere en måte å sikre vinduet. Imidlertid understreker han at dette ikke må gå på bekostning av brannsikkerhet.

Innrømmer dårlig sikkerhet

Litt etterforskning har avslørt at ikke alle vinduene i Pilestredet 48 følger de samme rutinene. Vinduene i sjette etasje i P48 er sikret med låser. Universitas har selv sett vinduene. Da viste det seg derimot at minst to av vinduene ikke var låst. Følgelig hadde studentene tilgang til taket.

På spørsmål om studenter bør ha tilgang til taket på et universitetsbygg er Lerang i Bygg-Sikring AS krystallklar.

– Absolutt ikke, studenter har ingenting der å gjøre. Men også her er det viktig med vinduer som kan åpnes i en nødssituasjon. Vanligvis foregår dette ved hjelp av en magnetisk lås som automatisk åpnes om brannalarmen går.

Vi har undersøkt dette nå, og ser at vinduene bør sikres mot ulykker

Mariann Hole, eiendomsdirektør ved Oslomet

Eiendomsdirektør Hole sier det i utgangspunktet ikke skal være mulig for studenter å gå ut på taket, men at det er en feil på to vinduer i dette rommet. Etter at Universitas kontaktet Oslomet om vinduene i sjette etasje, sier Hole at arbeidet med å sikre vinduene er i gang.

– Vi har undersøkt dette nå, og ser at vinduene bør sikres mot ulykker.

I gangen utenfor dette rommet er det derimot enda et stort vindu som ikke har lås installert og som også gir tilgang til taket.

Konfrontert med dette skriver Oslomet i en e-post til Universitas at det har skjedd en feil etter at vinduet nylig ble skiftet ut. De understreker at feilen skal rettes umiddelbart.

Powered by Labrador CMS