Norges jusskonge

Publisert Sist oppdatert

HVEM: Tor-Aksel Busch (62)

STUDERTE: Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo

NÅR: 1969 – 1974

AKTUELL MED: Tiltalen i 22. juli-saken

Plutselig står han der i møterommet, Tor-Aksel Busch, i anonym dress, slips, pensko og en stelt, men ikke for stelt sveis.

Han har vært riksadvokat i Norge i 25 år, og har vært involvert i den mest alvorlige kriminaliteten landet har sett de siste årene.

Hvordan studerer man for å forberede seg til noe sånt?

– Jeg var en helt alminnelig student som hadde mye hygge og mye moro. Det ble en del skippertak på meg også, for med tre avdelinger var det perioder det var lenge til neste eksamen når et nytt semester begynner, forteller Norges riksadvokat Busch når vi møter han.

Han har full kontroll på sine uttalelser, og det kommer tydelig fram at han er trent i å uttale seg korrekt. Kanskje ikke så rart når han i praksis er daglig leder i Norges påtalemyndighet, og en av landets ledende advokater.

– Jeg var en av de som leste på lesesalen. Til å begynne leste jeg i ytterkanten av universitetet, men etter hvert trakk jeg innover, og leste til slutt i det som er kalt Inspektørsalen.

Å bli en juss-superhelt som kaster alle de slemme skurkene i fengsel var aldri en plan Busch hadde når han var liten. Egentlig var han ganske usikker på hva det ville bli av ham.

– Min karrierevei er i stor grad preget av tilfeldigheter. Etter siste eksamen og militærtjeneste, i 1975, søkte jeg på tre jobber: en i politiet, en i miljøverndepartementet og en hos forbrukerombudet. Jeg fikk ja fra politiet først, så da begynte jeg der, men jeg har jo tenkt en gang eller to på hva som hadde skjedd om jeg hadde fått en av de andre tilbudene tidligere, undrer Busch.

22. juli i fjor stilte ham overfor en oppgave jussbøker og stadige lesesalbesøk i Karl Johans gate ikke kunne forberede ham på.

Når noe sånt skjer er det et veldig langt sprang fra lesesal til virkelighet.

Tor-Aksel Busch, riksadvokat i Norge

– Når noe sånt skjer er det et veldig langt sprang fra lesesal til virkelighet.

Ut på ettermiddagen gikk det opp for han at saken kom til å havne i deres hender.

– Jeg hadde ferie da det skjedde. Vi var på vei til Valdres da jeg hørte nyhetene og skjønte at en bombe hadde gått av i Oslo. Vi snudde umiddelbart.

I ettertid har saksbehandlingen og tiltalebeslutningen tatt mye av tiden hans, og saken har gjort inntrykk.

– Selv om vi skal være profesjonelle, er det klart at en slik sak gjør noe med oss. Vi har jo ikke hatt noe som ligner tidligere, men jeg er glad for at jeg hadde lang erfaring med alvorlig kriminalitet når vi fikk en sak som denne.

Selv om han har erfart at man ikke kan forberede seg på alt bak en lesepult i Karl Johans gate, forteller han med glede om studietiden sin, og har fortsatt kontakt med en del studiekamerater.

– Vi har fortsatt en kollokvie-gruppe som er i funksjon. Vi møtes en gang i måneden, men nå er det det sosiale som står i sentrum, påpeker Busch.

Etter noen stive poseringer for Universitas’ fotograf, slik en ekte embetsmann skal, forsvinner han ut av møtelokalet like plutselig som han kom.

Powered by Labrador CMS