På SiO-kontoret: I et sterilt, snøhvitt landskap venter studenter på sin tur for å få hjelp med det de sliter med.

Konsultasjons-eksplosjon

Antall konsultasjoner hos SiO psykisk helse har skutt i været de siste årene. Gladnyhet, mener leder for SiO helse.

Publisert Sist oppdatert
Universelle plager: I et sterilt, snøhvitt landskap venter studenter på sin tur for å få hjelp med det de sliter med. -Studentene som sitter her om fem år, har de samme som de som sitter her i dag, sier Anne Karine Lie
Universelle plager: I et sterilt, snøhvitt landskap venter studenter på sin tur for å få hjelp med det de sliter med. -Studentene som sitter her om fem år, har de samme som de som sitter her i dag, sier Anne Karine Lie
Universelle plager: I et sterilt, snøhvitt landskap venter studenter på sin tur for å få hjelp med det de sliter med. -Studentene som sitter her om fem år, har de samme som de som sitter her i dag, sier Anne Karine Lie
Universelle plager: –Studentene som sitter her om fem år, har de samme som de som sitter her i dag, sier Anne Karine Lie

Studentenes plager:

  • 1 av 5 studenter sliter med alvorlige psykiske symtomplager
  • Kilde: Shotundersøkelsen 2014

  • 1 av 5 er ensomme
  • Kilde: Sentio for Universitas og NSO høst 2015

  • 1 av 11 har opplevd mobbing
  • Kilde: Sentio for Universitas og NSO våren 2015

  • 2 av 5 sliter med eksamensangst
  • Kilde: Shotundersøkelsen 2014

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tilbyr flere psykiatri- og psykologtimer enn noen gang. I år gjennomfører SiO mer enn dobbelt så mange konsultasjoner som i 2012. Men selv om satsingen på studenters psykiske helse er rekordhøy, klarer ikke samskipnaden å mette etterspørselen.

– På tross av at vi øker tilbudet vårt er trykket på tjenestene våre fortsatt stort, sier Kari Jussie Lønning, leder av SiO Helse.

Hun forklarer at det voldsomme hoppet i antall konsultasjoner delvis skyldes sammenslåingen med Oslo og Akershushøgskolens studentskipnad (OAS). I tillegg har styret i SiO bestemt at samskipnaden skal tilby flere timer til studenter som opplever at de sliter mentalt.

Les mer: 1 av 5 studenter sliter med ensomhet

Forbedringspotensial

Får alle studenter det tilbudet de trenger?

– Noen studenter vil vi henvise videre. Dessverre er det ofte lange ventelister i andre deler av systemet. Derfor kan det forekomme at noen studenter ikke får den oppfølgningen de trenger, sier hun.

Lønning mener at de dekker store deler av studenters behov i dag. Likevel ser hun et forbedringspotensial.

– Vi dekker veldig mye av behovet. Samtidig er det en del studenter som oppgir at de ikke tar kontakt med oss selv om de ønsker hjelp. Det kan for eksempel handle om at de ikke vet om tilbudet. Derfor kan SiO helse bli enda flinkere i gjøre seg synlig for studentene, og på denne måten hjelpe enda flere, sier Lønning.

Innovativ: Leder for SiO helse. Kari Jussie Lønning, har satt i gang en rekke tiltak for å bedre studenters psykiske helse.

Tidligere kunne ventetidene være så mye som fire måneder, nå er den nede i 18 dager

Kari Jussie Lønning, leder av SiO Helse

Innovasjon i SiO

Flere nye tiltak har blitt satt i gang for å bedre tjenesten SiO kan tilby. Intaktprosjektet er det nyeste i rekken.

– De siste to årene har vi hatt et pågående prosjekt som heter Intaktprosjektet. Gjennom å lage ventelister får vi en oversikt over hvor stor pågangen er. Tidligere visste vi ikke om det var den samme personen som ringte flere ganger eller om det var flere som trengte hjelp som ikke tok kontakt på nytt, sier Lønning.

Gjennom de nye løsningene er Lønning sikker på at de når ut til flere studenter. Hun kan rapportere om gode resultater på flere fronter.

– Ventetiden har gått betydelig ned. Tidligere kunne ventetidene være så mye som fire måneder, nå er den nede i 18 dager, sier hun.

Krever mer

Theresa Eia Lerøen, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), er positiv til den økte satsingen på psykisk helse, men mener etterspørselen på psykolog fortsatt er langt høyere enn tilbudet. Hun mener at læringsinstitusjonene har et stort ansvar ovenfor studentene

– Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viser at mange av utfordringene er knyttet til studenttilværelsen. Eksamensstress og bekymringer knyttet til læringssituasjonen er helt klart institusjonenes ansvar, sier Lerøen

SHoT viste at én av fem studenter sliter med psykiske lidelser. Hun mener disse tallene må tas på alvor av kommune, studentsamskipnad og institusjonene.

– De må tilby å hjelpe de som sliter, sier Lerøen

Universelle plager: – Studentene som sitter her om fem år, har de samme som porblemene de som sitter her i dag, sier Anne Karine Lie

Angst og depresjon

Sosionom Anne Karine Lie prøver å tilby denne hjelpen. Hun har jobbet med psykisk helse i studentsamskipnadene i 27 år, og har sett utallige studenter komme inn dørene til SiO med sine problemer

– Angst og depresjon er de vanligste psykiske lidelsene studenter kommer med, sier Lie.

I tillegg preger skjellsettende enkelthendelser studenters liv, forteller hun.

– Det kan være moren din som ringer deg og er misfornøyd med måten du lever livet ditt på eller kjæresten som dumper deg. Dette er tidløse problemer studenter sliter med.

Dobbelt så mange studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager sammenlignet med normalbefolkningen i samme aldersgruppe. Det viste Shot-undersøkelsen. Det viser seg i den store pågangen til de psykiske helsetjenestene til SiO.

– Det er veldig trist. Jeg er likevel ikke overrasket over at studenter sliter mer enn andre. De er utsatt for mye press, må klare mye selv og står ovenfor mange valg. I tillegg må de leve på et trangt budsjett, sier hun.

– Opplever du at SiO helse er til hjelp for studenter som sliter?

– Jeg håper og tror vi er nyttig for studentene, og det får vi også tilbakemelding fra studentene på.

Powered by Labrador CMS