Skjønner frykten: - At ansatte kvier seg for å respondere er ikke så rart, siden vi har å gjøre med en massemorder, sier Instituttleder for statsvitenskap, Dag Harald Claes.

Frykter å bli terrormål

Flere professorer våger ikke å kritisere Anders Behring Breiviks adgang til UiO-studier. De frykter at de kan bli et terrormål for Breivik og hans meningsfeller.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

  • Breivik er blitt tatt opp i SV-fakultetets emner Politisk teori, Internasjonal politikk, og Offentlig politikk og administrasjon. Dette tilsvarer første semester på bachelorprogrammet i statsvitenskap.
  • Han kommer ikke til å følge undervisningen på Blindern. Eksamen vil bli avlagt i fengselet, og han kommer ikke til å ha adgang til Fronter.
  • Ingen UiO-ansatte kommer til å gi Breivik undervisning eller ha direkte kontakt med ham. All kommunikasjon vil gå gjennom Skien fengsel.
  • Saken har vært betent, siden SV-fakultet ble særlig rammet etter 22. juli. Fakultetet har alltid hatt mange politisk aktive studenter.

Flere professorer Universitas har snakket med, opplever det som svært vanskelig at de utsettes for det de mener er en sikkerhetsrisiko når Anders Behring Breiviks nå får adgang til å studere statsvitenskap på UiO.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at Breivik får ta enkeltemner i faget, som han riktignok må studere alene på cellen sin.

Universitas har snakket med flere professorer ved fakultetet, som velger å tie og kun ønsker å uttale seg anonymt overfor Universitas. Samtlige henviser til instituttledelsen for kommentarer om saken. Begrunnelsen for tilbakeholdenheten er den risikoen de mener de tar dersom de åpenlyst kritiserer Breiviks studierett.

Kritiserer UiO-sikkerhet

Da det i sommer ble kjent at Breivik ønsket å studere, vakte det enorm oppmerksomhet i verdenspressen. Ottersen valgte derfor å skrive et innlegg til The Guardian i forrige uke, hvor han forsvarer beslutningen.

– Breivik vil ikke under noen omstendigheter bli sluppet inn på campus, forsikrer han i innlegget.

Men professorkilder Universitas har snakket med, viser til at Breivik med overveiende sannsynlighet kan få lettere soningsforhold i framtiden – og ikke minst at han har sympatisører rundt i verden og muligens også i Norge. Professorene frykter derfor at de kan gjøre seg til terrormål hvis de uttaler seg kritisk om Breiviks studierett ved UiO.

Frykten forsterkes av at Universitetet i Oslo (UiO) ikke har iverksatt sikkerhetstiltak etter at vedtaket ble gjort. Det rettes kritikk mot at Universitetet ikke tar ansvar for å sikre sine ansatte i en slik situasjon.

Belastende

UiO-ledelsen var tirsdag ikke tilgjengelig for kommentar, men henviser til instituttleder Dag Harald Claes. Han mener imidlertid at sikkerheten er god på fakultetet.

– Vi er opptatt av de ansattes sikkerhet, og jeg tror vi har gode nok rutiner til å ha kontroll over situasjonen. Men det er likevel naturlig at man kan føle ubehag ved eventuelt å bli hengt ut i Breiviks kretser, sier Claes.

I en e-post til studentene viser instituttledelsen til at ingen av professorene får direkte kontakt med Breivik, og at de kun «kommuniserer med fengslet om forhold som berører Behring Breiviks studier».

Professorer Universitas har snakket med, opplever det likevel belastende at de må ha noe å gjøre med ham i det hele tatt.

Det henvises til at det rammer den akademiske friheten at professorer nå ikke kan delta i en offentlig debatt om hans studierett. Og selv om de er anonymiserte som sensorer, jobber de på et åpent sted hvor Breivik og andre kjenner til hvem som er ansatt.

– Et hån mot faget

– Ved å forholde oss til gjeldende regler – ikke ved å skrike etter nye – sender vi et tydelig signal til dem som har som mål å undergrave og forandre vårt demokratiske system, heter det i Ottersens leserinnlegg.

Men nå kommer det fram at flere professorer er sterkt kritiske til avgjørelsen. At Breivik får bruke av fellesskapets ressurser til å studere statsvitenskap beskrives som et hån mot faget, lærerne og studentene, fordi faget etisk sett handler om det motsatte av hva Breivik har kjempet for.

Instituttleder Dag Harald Claes uttrykker forståelse.

At ansatte kvier seg for å respondere er ikke så rart, siden vi har å gjøre med en massemorder.

Dag Harald Claes, instituttleder ved Institutt for statsvitenskap. @undersaktit:– Må heve oss over følelser Mads Andreas Danielsen er øverste tillitsvalgt for studentene på Institutt for statsvitenskap, og sitter i instituttstyret. Han synes ledelsen har «håndtert denne betente saken ganske godt». Danielsen mener alle fanger har rett på en meningsfull soningshverdag. – Selv om han ikke fortjener det, så er dette det riktige å gjøre. Det er viktig å følge likebehandlingsprinsippet. Vi må heve oss over følelser og la rettighetene gjelde for alle. Vi skal ikke endre enda flere aspekter ved samfunnet som følge av Breivik, sier Danielsen Han har selv tatt alle fagene som Breivik nå skal studere. – Kanskje vil disse fagene vil gi ham innsikt i hvordan man skal gå fram demokratisk i samfunnet – gjennom debatt og ikke drap? I politisk teori vil han for eksempel måtte lese om demokratiteori og rettferdighet. Der vil han få noe å bryne seg på, sier Danielsen. Danielsen får støtte av Tale Krogsæter Aarre, leder for Studentutvalget ved SV-fakultetet. Hun mener det er viktig at UiO er en nøytral institusjon, på tross av at mange SV-studenter var på Utøya 22. juli. – Oppfatningen i det store og det hele er at så lenge han ikke kommer hit – at våre undervisere slipper å møte ham – er det greit. De fleste ønsker å la være å snakke om det, sier Aarre. Hun har forståelse for at noen professorer ikke tør å uttale seg kritisk om saken. – Det er veldig trist dersom de ikke vil uttale seg i frykt for deres egen sikkerhet. Saken er ubehagelig å kommentere, siden den hadde så stort omfang den forferdelige dagen. Likevel er det slik rektor Ottersen sier, at våre lover og regler ikke kan nekte gjerningsmannen å studere, sier Aarre. _c.s.gundersen@universitas.no_

– At ansatte kvier seg for å respondere er ikke så rart, siden vi har å gjøre med en massemorder. Vi kan ikke utelukke at han eller noen av hans meningsfeller vil kunne utsette folk for trusler i forlengelsen av uttalelser om saken, sier han.

– Er det uenighet innad om dette vedtaket?

– Om ansatte mener vi burde latt være å ta han opp på grunn av sikkerhetshensyn, kan godt være. Det er selvfølgelig vanskelig å belegge potensielle trusler.

Kunne ikke sensurert

Én av de ansatte som tør å uttale seg om saken, er Trond Nordby, professor emeritus ved UiO. Han har spesialisert seg i to av fagområdene Breivik nå skal studere: Politisk teori og Offentlig politikk og administrasjon.

Ifølge Nordby ble saken møtt med forargelse internt da den dukket opp.

– De ansatte trodde Brevik skulle inkluderes i undervisningen. At han nå får lese bøker fra en pensumliste er noe helt annet, sier Nordby.

Men han ville selv nektet å være sensor for gjerningsmannen.

– Dersom jeg hadde undervist i et av fagene han nå skal ta, måtte jeg sagt fra meg sensoransvaret. Tanken om at hans besvarelse kunne ligget i eksamensbunken ville vært nok, sier Nordby.

Han mener fakultetet har løst situasjonen på en god måte, siden Breivik bare er tatt opp som enkeltemnestudent. Dersom han hadde blitt tatt opp på bachelorstudiet, kunne han hatt rett på obligatorisk undervisning.

– Tror du Breivik kan lære noe av å ta disse fagene?

– Forhåpentligvis får han utbytte av det. Men en så makaber person burde heller ha studert noe annet. Jeg ville foreslått moralfilosofi, sier Nordby.

Powered by Labrador CMS