Sentralt: SiO foreslår St. Olavs Gate 32 som nytt studenthus.

Kampen om studenthuset

Under Velferdstingets handlingsplanmøte ble utredningen av nytt studenthus i sentrum stoppet. Dette er konflikten bak studenthusstriden.

Publisert Sist oppdatert

SiO

  • Her sitter representanter fra alle SiOs institusjoner
  • Har som oppgave er å påvirke SiO for å sikre et godt velferdstilbud for studenter
  • Bevilger penger fra semesteravgiften til studentforeninger
  • Består av fire personer
  • Er valgt fra Velferdstinget
  • Jobber med å utføre politikken som blir vedtatt av velferdstinget
  • Står for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
  • Står bak de fleste velferdstilbudene til studenter
  • Studenter valgt fra Velferdstinget utgjør majoriteten i styret

Første september avholdt Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) sitt [årlige handlingsplanmøte](sp), der representantene bestemmer hva arbeidsutvalget skal jobbe med.

Universitas har snakket med flere av representantene, som forteller at det var tendenser til amper stemning da vedtaket om et nytt studenthus i St. Olavs gate 32 ble diskutert.

Dette er Universitas’ forsøk på å forklare hvorfor.

Vedtaket

I 2017 vedtok Velferdstinget at de ønsket å undersøke mulighetene for et [studenthus i St. Olavs gate 32](2017) i Oslo sentrum, bygget der man i dag finner SiO-legene på Tullinløkka. Et arbeidsutvalg fikk følgende mandat:

«Velferdstinget skal gjennomføre forprosjekt, sikre gjennomføring av hovedprosjekt, sikre plan for finansiering og klargjøre innhold og eierskap av nytt studenthus i sentrum.»

Mye har skjedd siden Velferdstinget vedtok det første vedtaket om studenthuset i 2017. Blant annet har Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) opprettet to stillinger som skal jobbe med å videreutvikle prosjektet. I tillegg fikk arbeidsutvalget og det såkalte forprosjektet et mandat på tingets allmøte [våren 2018](2018), hvor de ga en utredning for St. Olavs gate 32.

Les mer: Studentene vil forlate Chateau Neuf

Føler seg forbigått

Etter møtet 1. september ble prosessen rundt bygget bremset. Representant i Velferdstinget, Rune Keisuke Kosaka, var den som fremmet forslaget om å utsette videre arbeid med prosjektet. Han mener at Velferdstinget ikke har fått nok innsyn i prosessen.

— Den demokratiske delen av Velferdstinget føler seg forbigått. Vi vil diskutere kvaliteten på arbeidet, sier han til Universitas.

Er det kommunikasjonsproblemer mellom arbeidsutvalget og Velferdstingets demokratiske organ?

— Jevnt over er det ikke noe problem, men akkurat i denne saken har det vært litt dårlig.

Kosaka sier at man ikke kan klandre arbeidsutvalget for den utviklingen som har skjedd, men mener likevel at det er signaler fra Velferdstinget som kanskje ikke har blitt plukket opp. Det største problemet synes å være at det representanter i Velferdstinget har oppfattet som et utredende utvalg, har utviklet seg til å bli et direkte prosjekt for gjennomføring av et studenthus i St. Olavs gate 32.

Les også: Hvor faen er St- Olavs gate 32?

— Har fulgt mandatet

Mandatet som ble gitt våren 2018 presiserer at målet med forprosjektet er å utrede mulighetene for et studenthus i sentrum, noe som innebærer samtaler med aktører som kan gjennomføre prosjektet. Alle bindende avtaler skal avklares med Velferdstinget.

Kimen til den nåværende konflikten og isleggingen av prosjektet er ifølge Kosaka at prosjektet hadde kommet så langt at man tilsynelatende hadde bestemt seg for St.Olavs Gate 32, uten at Velferdstinget hadde fattet noe vedtak om dette.

Nye stillinger

Som en del av utredningen ble det altså utlyst to nye stillinger for å arbeide med prosjektet. Disse ble besatt av Jeanette Viken, tidligere nestleder i VT, og Elisabeth Holien, tidligere leder av VT.

Holien skriver i en tekstmelding til Universitas at hun som ansatt ikke kan svare på spørsmål om ansettelsesprosessen. Om saken og høstens vedtak generelt sier hun:

— Det er tydelig at representantene sitter med mange spørsmål som ikke har blitt besvart. Det var aldri intensjonen, og det er beklagelig. Derfor er det nå riktig å ta seg tid til å sørge for at alle sitter på samme informasjon, og så diskutere veien videre.

Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør i SiO, melder at stillingene ble offentlig utlyst og at det var seks søkere.

— De best kvalifiserte ble valgt.

Les også: Melding til DNS: – Slutt å bære havre til død gris

Positiv til engasjement

Maya Sol Sørgård, leder i VTs arbeidsutvalg, mener at det kan ha vært et sprik mellom forventninger og faktisk utvikling i saken.

— Det velferdstinget vedtok 1. september er at de ønsket å bestemme selv om forprosjektet skal gå videre, derfor skal vi ha et ekstraordinært møte 4. oktober for å klargjøre saken.

Sørgård påpeker at prosjektet har vært klart hele veien, og at all informasjon har blitt gitt fra møter i sakspapirer. Likevel har hun forståelse for at representantene i VT ønsker demokratisk kontroll over beslutningen om studenthus, og tror misforståelsen handler om demokratiske forventninger.

— Vi synes det er hyggelig at representantene er engasjerte og vil ha større eierskap til prosjektet. Det synes vi er bra, og vi ser frem til møtet i oktober.

Et luftslott til besvær

De som imidlertid er mer skeptiske til prosjektet er lederne i Det Norske Studentersamfund (DNS), som driver studenthuset Chateau Neuf.

Den 29. august gikk direktør og formann i DNS, Thorstein Sjursen og Kristine-Petrine Olthuis, ut i Universitas med et leserbrev som bar tittelen [«Ikke bruk 450 millioner på et luftslott, VT!»](vt).

I innlegget argumenterte de for at hele prosjektet rundt St. Olavs gate 32 er drømmerier uten rot i virkeligheten, og at pengene burde kunne brukes bedre på andre måter. De tok til orde for at pengene som var tiltenkt et studenthus i St. Olavs gate heller burde brukes på Oslos nåværende studenthus: Chateau Neuf.

Powered by Labrador CMS