75 prosent økning: LOs landsmøte vedtok i dag at studiestøtten bør knyttes til to ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Det tilsvarer en økning med 75 prosent, sammenlignet med dagens ordning.

LO vil øke studiestøtten med 94.000 kroner

Norges største fagforening LO vil gi studenter over 220.000 kroner i årlig studiestøtte, mot dagens 129.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Landsorganisasjonen (LO) har på sitt landsmøte gått inn for å øke studiestøtten drastisk. LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon, og representerer 970.000 medlemmer, ifølge deres nettsider.

I den ferske handlingsplanen, som tar for seg LOs politiske standpunkt, er det innlemmet at LO vil:

# Arbeide for en offensiv sosial boligbygging som sikrer at studentene kan leie rimelig i studietiden.

# At studiefinansieringen knyttes til grunnbeløpet i Folketrygden og økes til 2G.

Grunnbeløpet i Folketrygden (G) justeres hvert år, og er en bestemt sum som brukes til å beregne statlige trygde- og pensjonsytelser.

Med dagens grunnbeløp vil 2G tilsvare en årlig studiestøtte på rett under 223.000 kroner, for fulltidsstudenter. Det er en økning med nesten 75 prosent sammenlignet med hva studenter får i dag: For studieåret 2022 til 2023 kan fulltidsstudenter få maksimalt 128.877 kroner i stipend og lån, fra Lånekassen.

– Dagens nivå strekker ikke til

– Å knytte støtten til folketrygden vil sikre at støtten vokser i takt med folketrygden og ikke må forhandles hvert år i Stortinget, skriver Lars Måseide i en e-post til Universitas.

Han er rådgiver på studentfeltet i LO, og mener det er viktig at studentenes økonomi styrkes betraktelig, for å sikre lik rett til utdanning og for å bygge opp om «heltidsstudenten»: Studenten som kan studere på fulltids uten å være avhenigig av andre finansieringskilder.

Vil øke støtten: Lars Måseide er rådgiver på studentfeltet i LO, og mener dagens nivå på studiestøtten ikke strekker til uten andre finanseringskilder. Derfor har LO gått inn for å øke støtten.

– Studenter går hver måned i minus og altfor mange studenter er derfor avhengig av å jobbe mye eller få hjelp hjemmefra for å få hverdagen til å gå rundt.

– Dagens nivå strekker ikke til og vi håper politikerne også ser viktigheten av økt studiestøtte og prioritering av studenters økonomi.

Bedre økonomi for bedre psykisk helse

Måseide trekker også frem at det er viktig å stille opp for en gruppe som sliter med psykisk helse.

Tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) fra våren 2021, viste at [studenter aldri hadde slitt mer med psykisk helse](Link1). Annenhver student oppga at de sliter med alvorlige psykiske plager. Fra 2018 til 2021 økte andelen studenter som svarte at de sliter med psykiske plager fra 32 prosent til 45 prosent. Det kom også frem i undersøkelsen at andelen studenter som har hatt selvmordstanker de siste 14 dagene hadde økt fra 8 prosent i 2010, til 15 prosent våren 2021.

– En styrket økonomi vil hjelpe betraktelig på roten til mange problemer studentene kjenner på. År etter år ser vi at studenter sliter med psykiske problemer, og det er åpenbart at vi må stille opp for denne gruppen. Økt studiestøtte vil bidra til det, skriver Måseide i dag.

Han trekker også frem den nye studentboligpolitikken som LO har vedtatt:

– Den største utgiften for studenter er til bolig, og vi trenger en bedre og mer rettferdig boligpolitikk for at husleieprisen ikke skal løpe ifra studentenes økonomi. Her er selvsagt studentboliger gjennom studentsamskipnadene sentralt, men også det øvrige boligmarkedet, skriver han.

Studentlederen: – Jeg er veldig glad!

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund jubler over LO-vedtaket

– Jeg er veldig glad LO vil prioritere studiestøtten! Det er ingen tvil om at den er for lav, og at studenter har store problemer med å få endene til å møtes økonomisk, skriver hun i en tekstmelding.

En samlet studentbevegelse, med NSO i spissen, har lenge stått på kravet om at studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i Folketrygden, nærmere bestemt 1,5G – lavere en LOs ferske politikk.

– Vårt krav, og det vi forventer, er at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I dag er det mange som jobber så mye at det går utover studiene, og det er ikke en bærekraftig løsning, verken for enkeltindividene eller for samfunnet.

Fornøyd: Leder i Norsk studentorganisasjon Tuva Todnem Lund er fornøyd med det nye studiestøtte-standpunktet til LO: – Studenter har store problemer med å få endene til å møtes økonomisk.

Til syvende og sist er det regjeringen, med støtte i Stortinget, som kan øke støtten. Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har vært tydelig på at dét ikke er aktuelt, fra regjeringens side. På NSOs landsmøte i april uttalte han at det «åpenbart» ikke kommer til å skje.

Todnem Lund er tydelig i sin tale til beslutningstakerne:

– Når 28 prosent tar opp forbrukslån gjennom studietiden, og fire av ti er avhengig av økonomisk støtte fra foreldre, så er det enormt skuffende at ikke regjeringen ønsker å prioritere studentene. Nå håper vi SV er villig til å prioritere studiestøtten i sine forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett.

Les også: Muslimske studenter om bokbrenning: –⁠ Koran­bren­nin­gene bør forbys

Les også: Badstua har aldri vært heitere

Powered by Labrador CMS